Logo

專任教師學經歷著作

 
 
 
 
 
專長 體操、瑜珈、運動組織領導學
        舞蹈
 
E-MAIL: jenna@thu.edu.tw
 
TEL: 04-23590121轉30702
 
專長 排球、運動教育學
  
E-MAIL: p1208@thu.edu.tw 
 
TEL: 04-23590121轉30712
 
專長 網球、籃球、桌球、體重控制
        運動生理學
 
E-MAIL: C7007@thu.edu.tw 
 
TEL: 04-23590121轉30710
 
專長 橄欖球、壘球
 
 
E-MAIL: cht13@thu.edu.tw
 
TEL: 04-23590121轉30711
 
專長 飛盤競技 籃球 運動醫學
 
E-mail:wingnice@gmail.com
 
TEL:04-23590121轉30715


 
專長舞蹈、排球、舞蹈教育

E-MAIL : clin@thu.edu.tw 
 
TEL: 04-23590121轉30706 
 

   
專長 足球 運動休閒管理、
運動心理學 

E-mail: chechunk@thu.edu.tw 
 
TEL: 04-23590121轉 30709
 
專長 桌球、健康體適能、保齡球
 
E-MAIL: rose2008@thu.edu.tw
 
TEL: 04-23590121轉30704
 
專長 游泳、高爾夫球、排球
 
E-MAIL: h178sa@thu.edu.tw
 
TEL: 04-23590121轉30713
 
專長 網球、游泳、羽球、體適能
 
E-MAIL: c781114@thu.edu.tw
 
TEL: 04-23590121轉30714
 
專長 籃球、運動生理、運動訓練學
 
E-MAIL: s5716@thu.edu.tw 
 
TEL: 04-23590121轉30705
 
專長 羽球
 
E-MAIL: yclin@thu.edu.tw
 
TEL: 04-23590121轉30717
 
專長 網球
 
E-MAIL:andy90008@thu.edu.tw
 
TEL:04-23590121轉30708
 
專長 排球 
 
E-mail:egg041909@thu.edu.tw
 
Tel:23590121轉30707


講師 王李中羿

專長  桌球

E-mil:kingwangli@thu.edu.tw

Tel:23590121轉